CSC

Conference Archives

Cea de-a XII-a Conferinţă naţională cu participare internaţională Mărturie comună "Ştiinţă şi Credinţă" CSC'2012

Universitatea Valahia din Târgoviște

Centru Internațional de Conferințe

Str. Mr. Ion Alexandrescu, nr 39


November 22, 2012 – November 23, 2012

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la a XII-a Conferinţă naţională cu participare internaţională Mărturie comună "Ştiinţă şi Credinţă", cu tema: Perspective ale Religiei și Științei asupra cunoașterii Adevărului într-o cultură pluralistă, care va avea loc la Universitatea Valahia din Târgovişte - Centrul Internaţional de Conferinţe la data de 22-23 noiembrie 2012. Vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 30 octombrie 2012 la adresa: office@josr.ro


TEME PROPUSE:

  • Problema Adevărului în societatea pluralistă;
  • Relația dintre Cunoaștere și Adevăr;
  • Principiul Treimic în cercetările actuale are Științei și Credinței;
  • De la societatea cunoașterii spre societatea conștiinței;

 


PROGRAMUL TEHNIC

30 octombrie 2012 - Data limită pentru transmiterea titlului şi a rezumatului lucrării (max. 500 caractere) în limba română sau engleză, la adresa: office@josr.ro.
5 noiembrie 2012 - Acceptul lucrării.
15 noiembrie 2012 - Trimiterea lucrării în extenso.
20 noiembrie 2012 - Publicarea lucrarilor.

Prezentarea lucrărilor de către autori, în cadrul conferinţei, se va face în limba română
Lucrările vor fi redactate în limba română.
Lucrarea se va extinde pe un număr maxim de 10 pagini cu numar par de pagini şi va fi redactată în MS Word (format pagină: A4, margini 2,5 cm, la un rând, "justified", Times New Roman 12).
Lucrările vor fi publicate în Journal of Science and Religion, in limba engleza si romana. Pentru publicare autorii sunt rugaţi să transmită forma electronică la adresa: office@josr.ro şi să depună, în perioada conferinţei, un exemplar tipărit la secretariatul acesteia.

View Conference Details