Overview

Secţiunile conferinţei

  • Chimia şi protecţia mediului
  • Didactica predării ştiinţelor
  • Tehnologii informaţionale utilizate în predarea ştiinţelor
  • Științe aplicate în domeniul alimentar


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.