Saturday, July 20, 2024
   
Text Size
Login Beta v3.0
Romanian English French German Greek Hungarian Italian Russian Spanish Turkish

Publications of ICSTM-UVT

Journal Of Sciences and Arts [josa.ro]

Journal edited by
Faculty of Sciences and Arts with ICSTM support

      Starting with academic year 1999-2000 it operates in the structure of Valahia University of Targoviste and by 2004 in  the Faculty of Sciences and Arts. Since 2001, scientific papers from fundamental sciences domain were published in The Annals Of Valahia - section Sciences, annual publication recognised by CNCSIS (The National University Research Council).
      Journal of Science and Arts is indexed in 17 International Databases. According to the evaluation of the National Council of Scientific Research in Higher Education the journal has been recognized as a CNCSIS B + journal  (BDI indexed)

Site web: www.josa.roJournal Of Sciences and Religion [josr.ro]

Jurnal editat de
Centrul de Cercetări Interdisciplinare - Religie şi Ştiinţă "Sfântul Maxim Mărturisitorul"

     Privind, pe de o parte, uluitorul progres material şi tehnico-ştiinţific al lumii de astăzi, iar pe de alta, constatând efectul crizelor economice, social-politice, identitare şi spirituale, în care se zbate aceasta, e firesc să te întrebi: mai există speranţă pentru dăinuirea lumii aflată la apogeul dezvoltării sale şi totodată, paradoxal, în situaţie de criză? Cum va arăta lumea de mâine? Răspunsurile sunt multiple. Niciunul însă nu este suficient să elucideze situaţia paradoxală a lumii care nu se va schimba atâta timp cât noua ordine economică şi aşa numita calitate a vieţii pe care se străduiesc toţi să le realizeze, nu vor fi fundamentate pe o nouă ordine morală  în măsură să rezolve criza spirituală a omului postmodern prin redeschiderea către dimensiunea transcendentală şi realizarea sfinţeniei vieţii care să-i umple golul lăuntric de care suferă, să dea sens vieţii lui prin credinţa nemuririi şi perspectiva învierii, iar printr-un dialog sincer şi conlucrare smerită a tuturor voitorilor de bine de pretutindeni, să-i trezească omului conştiinţa supremei responsabilităţi faţă de viaţa lui şi a întregii planete.

Site web: www.josr.ro